क्षेत्र

संवादसहयोगी,हसनगंज:नगरपंचायतमोहानमेंदशहराकेअवसरपरप्रतिवर्षकीतरहबाबाबिहारीदासमंदिरपरिसरमेंरासलीलाकाआयोजनकियागया।जिसमेंमथुरासेआईहुईश्यामांचलरासलीलामंडलनेमंचनकिया।कलाकारोंनेराधाकृष्णकीशानदारझांकीप्रस्तुतकी।जिनकीआरतीमेलाकमेटीअध्यक्षमहेशराठौर,सोनूसिंह,संतोषविश्वकर्माआदिसदस्योंनेकी।आरतीकेबादअध्यक्षनेकमेटीकेसदस्योंकोअंगवस्त्रभेंटकरसम्मानितकिया।कमेटीअध्यक्षनेबतायाकिप्रतिवर्षकीतरहरासलीलाकाआयोजनकियाजारहाहै।जोदशहरातकचलेगा।दशहराकोरामलीलाकामंचनहोगा।कमेटीमेंहिदू-मुस्लिमसहितसभीसमाजकेलोगशामिलरहे।राधेश्यामरावत,चेयरमैनहयातरसूल,ओमकुमारसाहू,बड़क्केकश्यप,कपिलनिगम,सोनू,संजीतसाहू,गुड्डननिगम,संदीपमिश्रा,हाजीजुबेर,डाक्टरसलीम,डाक्टरताहिरवहरिवंशमौर्यसहितआसपासगांवकेसैकड़ोंभक्तमौजूदरहे।

By Dean