क्षेत्र

सहारनपुर,जेएनएन।गुरुतेगबहादुरपब्लिकस्कूलकीसमितिद्वाराकार्यक्रमकेदौरानकोरोनासर्विलांसटीमसेजुड़ेऔरराजकीयक्षयरोगविभागमेंवरिष्ठक्षयरोगलैबपर्यवेक्षकएमपीसिंहचावलाकोबहादुरकोरोनासिपाहीअवार्डसेसम्मानितकिया।

शनिवारकोपटेलनगरस्थितस्कूलमेंहुएकार्यक्रममेंस्कूलकेनिवर्तमानप्रबंधकगुरविदरसिंहकालड़ा,निवर्तमानसहायकप्रबंधकमनप्रीतसिंहबत्रा,प्रधानाचार्यइंद्रपालसिघ.पुशपिदरसिंह,धीरेंद्रगोल्डी,अमनदुआ,सुखविदरसिंह,सुखबीरसेठी,राजूसाहनीएवंअमरजीतसिंहनेसंयुक्तरूपसेस्कूलसमितिकेनिवर्तमानकोषाध्यक्षएवंस्वास्थ्यविभागकेवरिष्ठक्षयरोगपर्यवेक्षकएमपीसिंहचावलाकोबहादुरकोरोनासिपाहीअवार्डसेसम्मानितकिया।निवर्तमानप्रबंधकसरदारगुरविदरसिंहकालरानेबतायाकिकोरोनामहामारीकेदौरानएमपीसिंहचावलालगातारपिछलेछहमाहसेसमयसेबेखौफहोकरकोरोनासर्विलांसटीमकेमाध्यमसेलोगोंकीसेवाकररहेहैं।कोरोनायोद्धाओंकासम्मान

सहारनपुर:उत्तरप्रदेशउद्योगव्यापारप्रतिनिधिमंडल(कंछल)द्वारादालमंडीपुलस्थितनगरकोतवालीप्रांगणमेंपुलिसकाकोरोनायोद्धाकेरूपमेंसम्मानकियागया।महानगरअध्यक्षरोहितघई,महामंत्रीआशुनिरंकारी,प्रांतीयसंगठनमंत्रीमतीश्वरचांदनानेकहाकीकोरोनामहामारीकेदौरानपुलिसनेअपनीजानकीपरवाहकियेब़गैरदिनरातव्यवस्थाबनानेमेंअहमभूमिकानिभाईहै।चेयरमेनसंजीवगक्खड़,महामंत्रीसुनीलशर्मावसचिनमैत्रे,मिखाएलमल्होत्रा,सनीभरावा,तुषारकाठपाल,आरिफखान,रमनगिरधर,विजयसैनी,विवेकचौहान,विपिनबजाज,हरिओम,राहुलआदिउपस्थितरहे।

By Dawson